Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek
Název práce v češtině: Gynekologické problémy u děvčátek a dospívajících dívek
Název v anglickém jazyce: Gynaecological Problems which Occur in Little and Teenage Girls
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2006
Datum zadání: 31.05.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2006
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01224)
Oponenti: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK