Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participace podporovatelů občanského spolku Milionu chvilek na demokratickém procesu
Název práce v češtině: Participace podporovatelů občanského spolku Milionu chvilek na demokratickém procesu
Název v anglickém jazyce: Participation of supporters of the civic association Million Moments in the democratic process
Klíčová slova: politická participace, volební a nevolební participace, občanské hnutí, aktivní občané, demonstrace, petice, politika, panelový výzkum
Klíčová slova anglicky: political participation, electoral and non-electoral participation, civic movement, active citizens, demonstrations, petition, politics, panel research
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2020
Datum zadání: 12.10.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 12:45
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK211, 211, Malá učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Angažovanost a aktivita občanské společnosti na demokratickém procesu je nezbytná pro fungující a stabilní demokracii. Participace občanů na politickém dění má formy volebního a nevolebního charakteru. Ačkoli je volební účast pro řadu občanů stále tím jediným aktem, jak se angažovat na politických záležitostech, repertoár možných aktivit je mnohem širší. Občanský spolek Milion chvilek představuje platformu, která kolem sebe koncentruje občany, kteří využívají i jiné aktivity než jen volební. Tato práce je zaměřena na podporovatele občanského hnutí Milion chvilek, na jejich charakteristiky a způsoby jejich zapojení na demokratickém procesu v České republice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK