Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Perception of Religious and Mythological Lexis among EFL Users
Název práce v češtině: Percepce náboženského a mytologického lexika u uživatelů angličtiny jako cizího jazyka
Název v anglickém jazyce: Perception of Religious and Mythological Lexis among EFL Users
Klíčová slova: mytologické lexikum, náboženské lexikum, vnímání, uživatelé angličtiny jako cizího jazyka, řecko-římská mytologie, Židovsko-křesťanské náboženství, výzkum
Klíčová slova anglicky: Mythological lexis, religious lexis, perception, EFL users, Graeco-Roman mythology, Judeo-Christian religion, research
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2020
Datum zadání: 25.03.2022
Datum a čas obhajoby: 27.05.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, 33 míst u lavice + 4 místa židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK