Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobé disturbance v temperátních horských lesích a jejich projev v různých proxy datech
Název práce v češtině: Dlouhodobé disturbance v temperátních horských lesích a jejich projev v různých proxy datech
Název v anglickém jazyce: Long-term disturbances in temperate mountain forests and their representation in various proxy data
Klíčová slova: dynamika lesa, vítr, kůrovec, požáry, paleoekologie, dendrochronologie, subfosilie
Klíčová slova anglicky: forest dynamics, wind, bark beetle, fires, paleoecology, dendrochronology, subfossils
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2020
Datum zadání: 22.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Oponenti: Mgr. Alice Moravcová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Disturbance jsou klíčové pro správné fungování ekosystémů, ale zároveň jsou dnes představovány jako jedna z hlavních hrozeb pro horské lesy v temperátním pásmu Evropy. Cílem práce je rešerše různých druhů těchto disturbancí, které probíhají nebo probíhaly v těchto ekosystémech, a stanovení jejich vlivu na fungování ekosystému. V práci budou rovněž diskutovány výhody a nevýhody různých proxy dat (letokruhy, sedimentární záznamy) pro studium těchto disturbancí na dlouhých časových škálách a pro stanovení přirozené variability disturbancí v ekosystémech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK