Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení intenzity bolesti sestrou - možnosti a realita
Název práce v češtině: Posouzení intenzity bolesti sestrou - možnosti a realita
Název v anglickém jazyce: Pain assessment by a registered nurse - possibilities and reality
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Václava Otcová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2020
Datum zadání: 13.10.2020
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: PhDr. Marie Zvoníčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK