Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Televizní zpravodajství o koronavirové epidemii 2020 jako možný svět
Název práce v češtině: Televizní zpravodajství o koronavirové epidemii 2020 jako možný svět
Název v anglickém jazyce: Broadcast coverage of the coronavirus epidemic 2020 as a possible world
Klíčová slova: Koronavirus, možné světy, televize, Česká televize, televize Prima, CNN Prima News, zpravodajství
Klíčová slova anglicky: Coronavirus, possible worlds, television, broadcast, Czech TV, Prima TV, CNN Prima News, news coverage
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK