Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spotřebitelský úvěr
Název práce v češtině: Spotřebitelský úvěr
Název v anglickém jazyce: Consumer credit
Klíčová slova: Spotřebitelský úvěr, posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, poskytovatel
Klíčová slova anglicky: Consumer credit, assessment of consumer creditworthiness, provider
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2021
Datum a čas obhajoby: 22.09.2021 13:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 406, 406, 406
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK