Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská kasuistika u klienta se schizoafektivní poruchou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská kasuistika u klienta se schizoafektivní
poruchou
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for a Patient with a Schizoaffective Problems
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK