Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv rodiny na volbu povolání budoucích sester
Název práce v češtině: Vliv rodiny na volbu povolání budoucích sester
Název v anglickém jazyce: How the Family Influences the Decision to Become a Nurse?
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Hlaváčová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: Mgr. Jindra Blatnická
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK