Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská kazuistika nemocného s Edwardsovým syndromem : u nezralého novorozence s defektem komorového septa
Název práce v češtině: Ošetřovatelská kazuistika nemocného s Edwardsovým syndromem
: u nezralého novorozence s defektem komorového septa
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for a Patient with Edwards Syndrome
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2006
Datum zadání: 29.05.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: PhDr. Pavla Pavlíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK