Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolek Minerva a Eliška Krásnohorská
Název práce v češtině: Spolek Minerva a Eliška Krásnohorská
Název v anglickém jazyce: Minerva Association and Eliška Krásnohorská
Klíčová slova: Spolek|Minerva|Eliška Krásnohorská|Ženské listy|19. století
Klíčová slova anglicky: Association|Minerva|Eliška Krásnohorská|Ženské listy magazine|19. Century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2017
Datum zadání: 29.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá Spolkem pro ženské studium Minerva, založeným v roce 1890. Spolek založila Eliška Krásnohorská, významná osobnost literárního, kulturního a společenského života 2. poloviny 19. století. Práce bude sledovat vztah Elišky Krásnohorské a spolku Minerva od inciativy k jeho založení až po odchod Elišky ze spolku. Autorka se v práci zaměří na vývoj a samotnou činnost spolku. Práce bude vycházet především z dochovaných pramenů soukromé i úřední povahy a bude doplněna o sekundární literaturu.
Seznam odborné literatury
Archivní fondy

LA PNP, fondy Eliška Krásnohorská, F. X. Prusík, Pavla Maternová
AHMP, gymnázium Krásnohorská

Sekundární literatura
BAHENSKÁ, Marie. Počátky emancipace žen v Čechách: Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze19. století. Libri. Praha, 2005.
HECZKOVÁ, Libuše. Čtení o Elišce Krásnohorské: v bojích o Smetanu, Hálka a Minervu. Praha: Institut pro studium literatury, 2015.
LOCHMANOVÁ-NEUDORFLOVÁ, Marie. České ženy v 19. století. Janua. Praha, 1999.
SMĚŘIČKOVÁ, Helena. První české dívčí gymnázium: sborník ke 100. výročí založení. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990.
VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra. Eliška Krásnohorská. Melantrich. Praha, 1987.


Periodika

- Ženské listy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK