Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité
Název práce v češtině: Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité
Název v anglickém jazyce: Audio-visual work and audio-visually used works and performances
Klíčová slova: Audiovizuální dílo, Díla a výkony audiovizuálně užité, Audiovizuální produkce
Klíčová slova anglicky: Audio-visual work, Audio-visually used works and performances, Audio-visual production
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2021
Datum a čas obhajoby: 30.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 026, 26
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2021
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK