Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam polyploidie a hybridizácie v evolúcii európskych zástupcov rodu Arum
Název práce v jazyce práce (slovenština): Význam polyploidie a hybridizácie v evolúcii európskych zástupcov rodu Arum
Název práce v češtině: Význam polyploidie a hybridizace v evoluci evropských zástupců rodu Arum
Název v anglickém jazyce: Significance of polyploidy and hybridization in evolution of European taxa of genus Arum
Klíčová slova: polyploidia, hybridizácia, Arum, geografický výskyt, spadix
Klíčová slova anglicky: polyploidy, hybridization, Arum, geographical occurrence, spadix
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2020
Datum zadání: 06.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2021
Oponenti: Mgr. Jakub Hojka
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce bude shrnutí diverzity taxonů rodu Arum na území Evropy (se zvláštním zřetelem na střední Evropu). Přednostní důraz bude kladen na na význam polyploidie (excerpce chromozomových počtů) a hybridizace. Součástí bude i identifikace nedostatečně známých aspektů evoluce rodu Arum a navržení metodického postupu pro doplnění podstatných mezer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK