Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská kasuistika nemocného po náhradě aortální chlopně ascendentní aorty
Název práce v češtině: Ošetřovatelská kasuistika nemocného po náhradě aortální
chlopně ascendentní aorty
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for a Patientafter an Aortic Valve Replacement
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Stanislav Šimek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK