Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možné rozdíly v postojích mezi zástupci generace Z a jejich rodiči k ohrožení seniorů v období "koronavirové krize"
Název práce v češtině: Možné rozdíly v postojích mezi zástupci generace Z a jejich rodiči k ohrožení seniorů v období "koronavirové krize"
Název v anglickém jazyce: Possible differences between representatives of generation Z and their parents in attitude towards risks concerning seniors during "coronavirus crisis"
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2020
Datum zadání: 05.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK