Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská kasuistika nemocnéhos akutní pankreatitidou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská kasuistika nemocnéhos akutní pankreatitidou
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for a Patient with Acute Pancreatitis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Sucharda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2006
Datum zadání: 26.05.2006
Datum a čas obhajoby: 26.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2006
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: PhDr. Hana Horová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK