Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impact of Special Economic Zones on the Domestic Market: Evidence from Russia
Název práce v češtině: Vliv speciálních ekonomických zón na domácí trh: důkazy z Ruska
Název v anglickém jazyce: Impact of Special Economic Zones on the Domestic Market: Evidence from Russia
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Vasily Korovkin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2020
Datum zadání: 02.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2020
Datum a čas obhajoby: 22.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE006, 006, učebna číslo 6
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2021
Oponenti: Paolo Zacchia, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK