Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autokorelace v časových řadách
Název práce v češtině: Autokorelace v časových řadách
Název v anglickém jazyce: Serial correlations in time series
Klíčová slova: Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházky
Klíčová slova anglicky: Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2020
Datum zadání: 07.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základní vlastností časových řad je vzájemná korelovanost hodnot řady v různých časech. Posluchač/ka se zaměří na odhady autokorelační funkce a jejich vlastnosti, popíše je a provede simulační experimenty k ověření přesnosti odhadů.
Seznam odborné literatury
Taylor, S. J.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1986.

Anderson, T. W.: The Statistical Analysis of Time Series. Wiley, New York, 1958.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK