Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění
Název práce v češtině: Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění
Název v anglickém jazyce: Exponential distribution and its generalizations
Klíčová slova: odhad momentovou metodou|maximálně věrohodný odhad|Fisherova informační matice|střední čtvercová chyba
Klíčová slova anglicky: moment estimation|maximum likelihood estimation|Fisher's information matrix|mean square error
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2020
Datum zadání: 02.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Exponenciální rozdělení patří mezi nejpoužívanější spojitá rozdělení. Cílem práce je prozkoumat a porovnat některá zobecnění navržená v literatuře. Student popíše jejich základní vlastnosti a zaměří se na problém odhadu parametrů.
Seznam odborné literatury
R. D. Gupta, D. Kundu (2007): Generalized exponential distribution: existing results and some recent development, Journal of Statistical Planning and Inference 137, 3537–3547.

N. L. Johnson, S. Kotz, N. Balakrishnan (1994): Continuous Univariate Distributions, Vol. 1, 2nd edition, John Wiley & Sons, New York.

S. Nadarajah, F. Haghighi (2011): An extension of the exponential distribution, Statistics 45, 543–558.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK