Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inattention, Hand-to-Mouth Behavior, and Poverty Trap
Název práce v češtině: Nepozornost, přežívání z ruky do úst a past chudoby
Název v anglickém jazyce: Inattention, Hand-to-Mouth Behavior, and Poverty Trap
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Filip Matějka, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2020
Datum zadání: 01.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2020
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 14:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE006, 006, učebna číslo 6
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK