Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slaďování osobního a pracovního života
Název práce v češtině: Slaďování osobního a pracovního života
Název v anglickém jazyce: Reconciling personal and work life
Klíčová slova: slaďování, flexibilita, zaměstnání
Klíčová slova anglicky: reconciling, flexibility, employment
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.03.2022
Datum a čas obhajoby: 22.03.2022 15:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 311, 311
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:27.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 22.03.2022
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK