Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modulace metabolismu hub pomocí fytochemikálií
Název práce v češtině: Modulace metabolismu hub pomocí fytochemikálií
Název v anglickém jazyce: Fungal metabolism modulation by plant substances
Klíčová slova: sekundární metabolity, epigenetika, epigenetické modifikace, fytochemikálie, vláknité houby
Klíčová slova anglicky: secondary metabolites, epigenetics, epigenetic modifications, phytochemicals, filamentous fungi
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adéla Čmoková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2020
Datum zadání: 07.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2021
Oponenti: Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Stokes, J.A., Kumar, S., Scissum-Gunn, K., Singh, U.P. and Mishra, M.K., 2016. Epigenetic and Cancer: An Evaluation of the Impact of Dietary Components. In Epigenetic Advancements in Cancer (pp. 65-78). Springer, Cham.
Yin, R., Kuo, H.C., Hudlikar, R., Sargsyan, D., Li, S., Wang, L., Wu, R. and Kong, A.N., 2019. Gut microbiota, dietary phytochemicals, and benefits to human health. Current Pharmacology Reports, 5(5), pp.332-344.
Wang, Y., Li, Y., Liu, X. and Cho, W., 2013. Genetic and epigenetic studies for determining molecular targets of natural product anticancer agents. Current cancer drug targets, 13(5), pp.506-518.
Gao, Y. and O Tollefsbol, T., 2015. Impact of epigenetic dietary components on cancer through histone modifications. Current medicinal chemistry, 22(17), pp.2051-2064.
Thakur, V.S., Deb, G., Babcook, M.A. and Gupta, S., 2014. Plant phytochemicals as epigenetic modulators: role in cancer chemoprevention. The AAPS journal, 16(1), pp.151-163.
Farhan, M., Ullah, M.F., Faisal, M., Farooqi, A.A., Sabitaliyevich, U.Y., Biersack, B. and Ahmad, A., 2019. Differential methylation and acetylation as the epigenetic basis of resveratrol’s anticancer activity. Medicines, 6(1), p.24.
MCM de Kok, T., GJ van Breda, S. and J Briede, J., 2012. Genomics-based identification of molecular mechanisms behind the cancer preventive action of phytochemicals: potential and challenges. Current Pharmaceutical Biotechnology, 13(1), pp.255-264.
Li, Y. and Tollefsbol, T.O., 2010. Impact on DNA methylation in cancer prevention and therapy by bioactive dietary components. Current medicinal chemistry, 17(20), pp.2141-2151.
Kashyap, N., Kushwaha, P.P., Singh, A.K., Maurya, S., Sahoo, A.K. and Kumar, S., 2019. Phytochemicals, Cancer and miRNAs: An in-silico Approach. In Phytochemistry: An in-silico and in-vitro Update (pp. 421-459). Springer, Singapore.
Tortorella, S.M., Royce, S.G., Licciardi, P.V. and Karagiannis, T.C., 2015. Dietary sulforaphane in cancer chemoprevention: the role of epigenetic regulation and HDAC inhibition. Antioxidants & redox signaling, 22(16), pp.1382-1424.
Předběžná náplň práce
U značného množství fytochemikálií byla pozorována schopnost modifikovat epigenetickou informaci eukaryotických buněk a tím pozměnit jejich metabolismus. Fytochemikálie v literatuře často figurují jako potenciální DNA methylázy, modifikátory histonů, remodelátory chromatinu nebo regulátory genové exprese pomocí microRNA. V ekologii mnohých rostlinných symbióz má tato interakce značný význam. Rostlinné látky často slouží jako stimul pro symbiotické organismy k růstu nebo produkci specifických látek uplatňovaných během symbiózy. Schopnosti rostlinných metabolitů byly doposud studovány především ve spojitosti s výzkumem nádorových onemocnění, přípradně výzkumem vlivu látek přijímaných z potravy na mikrobiom člověka. Modulace metabolismu eukarytických buněk by však mohla mít i potenciální biotechnologický význam. Pomocí fytochemikálíí by se dal navodit nárůst biomasy nebo spustit produkce metabolitů, které jsou v laboratorních podmínkách umlčené (například u silně specializovaných symbiontů).
Cíl práce:
Student formou rešerže
1) podá přehled fytochemikálií u nichž byla publikována schopnost modulovat metabolismus eukaryotických buněk (s ohledem na houbové organismy)
2) shrne dosavadní znalosti o mechanismu modulace metabolismu buněk eukaryotických osganismů pomocí fytochemikálíi
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK