Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Topics in Economic analyses of Crime
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Topics in Economic analyses of Crime
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2020
Datum zadání: 01.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK