Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů
Název práce v češtině: Využití HPLC v kontrole kvality potravních doplňků s obsahem gingerolů a kurkuminů
Název v anglickém jazyce: HPLC in quality control of food supplements containing gingerols and curcumins
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2021
Datum zadání: 28.02.2022
Datum a čas obhajoby: 02.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2022
Oponenti: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentální metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Mezinárodní časopisy:
TRAC Trends in Analytical Chemistry
Food Chemistry
Food Control
Talanta
Analytica Chimica Acta
Knihy:
Nováková: Moderní HPLC separace v teorii a praxi
Nollet: Handbook of Food Analysis
Databáze:
www.sciencedirect.com
Web of Science
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK