Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanskoprávní odpovědnost za zákroky související s lidskou reprodukcí - koncepty wrongful life a wrongful birth
Název práce v češtině: Občanskoprávní odpovědnost za zákroky související s lidskou reprodukcí - koncepty wrongful life a wrongful birth
Název v anglickém jazyce: Civil liability for interventions related to human reproduction - the concepts of wrongful life and wrongful birth
Klíčová slova: wrongful birth, wrongful life, zdravotnické právo, odpovědnost
Klíčová slova anglicky: wrongful birth, wrongful life, medical law, liability
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2020
Datum zadání: 01.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2021
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 12:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 130, 130
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK