Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vybraných herbicidů na expresi UGT a aktivitu antioxidačních enzymů huseníčku rolního
Název práce v češtině: Vliv vybraných herbicidů na expresi UGT a aktivitu antioxidačních enzymů huseníčku rolního
Název v anglickém jazyce: The effect of selected herbicides on UGTs expression and activity of antioxidant enzymes in Arabidopsis thaliana
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2020
Datum zadání: 23.02.2022
Datum a čas obhajoby: 02.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2022
Oponenti: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Provedení literární rešerše Příprava rostlin, jejich inkubace s anthelmintiky (ÚEB AVČR Praha) Příprava subcelulárních frakcí a stanovení aktivity UGT. Izolace RNA a kvantitativní stanovení exprese vybraných UGT.Vyhodnocení výsledků Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Podle rešerše
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK