Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taiwan and One China Policy: the Position of the Republic of China through International Law and Practical Politics
Název práce v češtině: Tchaj-wan a Jedna Čína: postavení Čínské republiky z pohledu mezinárodního práva a praktické politiky
Název v anglickém jazyce: Taiwan and One China Policy: the Position of the Republic of China through International Law and Practical Politics
Klíčová slova: Tchaj-wan|jedna Čína|vztahy přes Úžinu|Čínská republika|Čínská lidová republika
Klíčová slova anglicky: Taiwan|One China|Cross-Strait Relations|Republic of China|People's Republic of China
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Hála, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.02.2022
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce si klade za cíl popsat postoje politických stran a veřejnosti k tzv. otázce jedné Číny na Tchaj-wanu. Bude sledovat především různé interpretace tohoto pojmu rozličnými aktéry v rozdílných časových obdobích. Pozornost věnuje i geopolitickým souvislostem těchto diskusí. Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu se zaměří na vývoj dané problematiky po nástupu současné administrativy na Tchaj-wanu v roce 2016 a v rychle se měnícím mezinárodním prostředí v souvislosti se vzrůstajícím napětím mezi Čínskou lidovou republikou a některými státy v oblasti po roce 2018.
Pramenem budou vládní dokumenty Tchaj-wanu, ČLR a států v oblasti doplněné o případné zprávy z médií. V práci bude využita sekundární literatura pojednávající o problematice jedné Číny, jakožto i publikace o současných dějinách států v regionu v čele s ČLR a Tchaj-wanem, jejich politice a společnosti, ale i literatura zabývající se mezinárodním právem a mezinárodními vztahy.
Seznam odborné literatury
Prameny:
vládní dokumenty Tchaj-wanu, ČLR a států v oblasti doplněné o případné zprávy z médií Prameny: vládní dokumenty Tchaj-wanu, ČLR a států v oblasti doplněné o případné zprávy z médií

Sekundární literatura:
BROWN, Melissa J. Is Taiwan Chinese: The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 2004.
BUSH, Richard C. Uncharted Strait: The Future of China-Taiwan Relations. Washington, DC: Brookings, 2013.
COLE, J. Michael. Cross-Strait Relations Since 2016: The End of the Illusion. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2020.
FELL, Dafydd. Government and Politics in Taiwan. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2012.
GARVER, John W., PRIME, Penelope B. a ASH, John. Taiwan's Democracy: Economic and Political Challenges. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2011.
KASTNER, Scott L. Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond. Redwood City: Stanford University Press, 2009.
TIAN, John Q. Government, Business, and the Politics of Interdependence and Conflict across the Taiwan Strait. New York: Palgrave Macmillan, 2006.
TSANG, Steve (ed). The Shadow of China: Political Development in Taiwan since 1949. Honolulu: University of Hawaii Press, 1993.
WATCHMAN, Alan. “Competing Identities in Taiwan.” In The Other Taiwan: 1945 to the Present. New York-London: M.E. Sharpe, 1994.
WATCHMAN, Alan, M. Why Taiwan?: Geostrategic Rationales for China's Territorial Integrity. Redwood City: Stanford University Press, 2007.
YU, Peter Kien-Hong. The Second Long March: Struggling Against the Chinese Communists Under the Republic of China (Taiwan) Constitution. New York: Continuum, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK