Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Possibilities to Reframe the Debate about the Status of Homosexual Unions: LGBT Examined
Název práce v češtině: Rekontextualizace debaty o statusu homosexuálních svazků
Název v anglickém jazyce: Possibilities to Reframe the Debate about the Status of Homosexual Unions: LGBT Examined
Klíčová slova: homosexualita, homosexuální svazky, stejnopohlavní svazky, homosexuální manželství, stejnopohlavní manželství, manželství pro všechny
Klíčová slova anglicky: homosexuality, homosexual unions, same-sex unions, same-sex marriage, gay marriage, marriage for all
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: Dr. Ondřej Salvet
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Student provede rešerši literatury v předběžně dohodnutém tématu.
2. Následně stanoví základní téma a k tomu patřičné tématické oblasti.
3. Po studiu základní literatury bude vypracována osnova.
4. Následovat bude další studium dílčích témat.
5. Po této postupné heuristiké a studijní fázi student bude pracovat na textu práce, jeho finální podobu vypracuje na základě konsultací s vedoucím práce.
6. Finalizace a odevzdání práce.
Seznam odborné literatury
SULLIVAN, A. 1996. Virtually Normal.
SULLIVAN. A. 2001. Same-sex Marriage: Pros and Cons.
LOMBARD, A. 2017. Homosexualität gibt es nicht: Abschied von einem leeren Versprechen.
RUSSE, M. 1988. Homosexuality: A Philosophical Inquiry.
FOUCAULT, M. 1976. The Will to Knowledge.
SCRUTON, R. Sexual Desire.
ARIÈS, Philippe.1985. Thoughts on the history of homosexuality.
MILLBANK, J. 2014. The impossibility of gay marriage and the threat of biopolitical control.
MILLBANK, J. 2017. What liberal intellectuals get wrong about transgenderism.
WOLF, G. 2018. Desiring Neoliberalism.
MEADOR, J. 2017. The Inevitability of Same-sex Marriage.
ROSEN, D. 2013. How Homosexuality became normalised.
KLAAPER, C.M. 2015. Vielfalt ist nicht genug.

Sekundární literatura bude indikována dle potřeb v průběhu práce
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je pokus o předložení širšího rámce pro debatu o statusu stejnopohlavních svazků. Student se bude zabývat některými aspekty tohoto problému, pokud se traktuje nikoli výlučně jakožto etické téma, ale v širším kontextu i jako předmět přírodních a společenských věd a politické rozpravy. Následně zhodnotí, zda toto rozšíření kontextu může být příspěvkem v hledání přijatelného modelu.

1. Předběžné vymezení statusu homosexuality z biologického a morálně-společenského pohledu
2. Role státu při dosahování požadavků hnutí pro rovnoprávnost homosexuálů
3. Zájmy státu v prosazování rovnoprávnosti homosexuálů
4. Evaluace, návrh modu operandi se zřetelem pro obecné dobro
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper seeks to propose a broader framework to the debate about the status of homosexual relationships. The student will focus on particular aspects of this problem if this is approached not exclusively as an ethical issue but also in a broader context within the remit of natural and social sciences and as a political issue. This will be followed by an evaluation whether such broadening of the context can assist in agreeing on an acceptable model of recognition.

1. Preliminary assessment of homosexuality from a biological and morally-social perspective
2. The role of the State in the process of driving the agenda of the gay rights movement
3. Interests of the State in adopting the gay rights agenda
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK