Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stolpersteine aneb kameny, o které je třeba klopýtnout
Název práce v češtině: Stolpersteine aneb kameny, o které je třeba klopýtnout
Název v anglickém jazyce: Stolpersteine or stones, which is necessary to stumble
Klíčová slova: Stolpersteine|kameny zmizelých|Židé|oběti|Gunter Demnig|mosazný kámen|pokládka|legislativni proces
Klíčová slova anglicky: Stolpersteine|the stones of the missing|Jews|victims|Gunter Demnig|brass stone|laying|legislative process
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Podstatou diplomové práce je přehledné zpracování projektu „Stolpersteine“, který si klade za cíl připomenout a uctít památku obětí holocaustu. Zřetel bude brán i na veřejnou správu, respektive legislativní proces, počínaje žádostí, povolením až po samotné položení kamene. Při vypracování diplomové práce se bude diplomantka opírat o stávající literaturu a studium tisku. Součástí práce bude i výstup získaný metodou orální historie s hlavními osobnostmi projektu. Součástí práce bude i základní archivní výzkum především soukromých archivů, pokud k tomu správci těchto archivů udělí souhlas s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.
Seznam odborné literatury
Archivní prameny:
Národní archiv – židovské matriky
Archiv Židovského muzea v Praze – archiv židovské náboženské obce
Institut Terezínské iniciativy
Soukromý archiv Otokara Löbla
Soukromý archiv Martina Doležela, zastupitele Jihomoravského kraje
Soukromý archiv Aleše Hanka
Soukromý archiv rodiny Maxových
Literatura:
ČAPKOVÁ Kateřina – J. Hillel KIEVAL, Zwischen Prag und Nikolsburg, Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern, Aus dem Englischen von Peter Groth, München, 2020.
DEMNIG Gunter, Vor meiner Haustür – Stolpersteine, Germany, 2010.
DEMNIG Gunter, Stolpersteine, Gunter Demnig und sein Projekt, 2007.
HESSE Hans, Stolpersteine: Idee. Künstler. Geschichte. Wirkung. (Deutsch) Gebundene, 2017.
DOLEŽEL Michal, Sokolské kameny zmizelých, metodika, bez datace.
MICHLMAYER Astrid, Diplomarbeit, Universität Wien, Eine Erinnerungskultur in Wien: Stolpersteine und ähnliche Projekte. Lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in Erinnerung und Diskurs finden, Wien. 2013.
MUDROVÁ Ivana, Prahou s otevřenýma očima, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2011.
OSBORNE Dora, The Post Holocaust Archive in German Memory Culture, New York, 2020.
FULBROOK, Mary, Dějiny moderního Německa od roku 1918 po současnost, Praha 2010. COOK, Matthew, Global Perspectives on the Holocaust: History, Identity, Legacy, 2015.
Dobový tisk:
APEL Linde, Stumbling blocks in Germany, Rethinking History, s.18(2), 181–194, 2014.
GLASS Nicole, STOLPERSTEINE, Moment Magazine, s. 41(3), 18–19, 2016.
GRIMSTAD Kirsten, Holocaust Studies, A Journal of Culture and History, Still struggling with German history: W.G. Sebald, Gunter Demnig and activist memory workers in Berlin today, s. 101–117, 2018.
KAPLAN Brad Ashledy, Memory as Fluid Process: James Friedman’s 12 Nazi, Concentration Camps and Gunter Demnig’s Stolpersteine, An Interdisciplinary Journal of Jewih Studies, Volume 37, Number 1, s. 41–71, 2019.
OSBORNE Dora, d’archive: On the Growth of Gunter Demnig’s Stolperstein – Project, s.370, 372, 2014.
SEBALD, W. G., Still struggling with German history: Gunter Demnig and activist memory workers in Berlin today, 2019.
VOLMERT Miriam, Nordisk judaistik, Scandinaviann Jewish Studies, Landscape, boundaries, and the limits of represetation, The Stolpersteine as a commemorative space, 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK