Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Un monde pour la paix, de Montessori à Julius Nyerere: le pouvoir de l'éducation
Název práce v jazyce práce (francouzština): Un monde pour la paix, de Montessori à Julius Nyerere: le pouvoir de l'éducation
Název práce v češtině: Svět za mír, od Montessoriové po Nyerereho: moc vzdělání
Název v anglickém jazyce: A world for peace, from Montessori to Nyerere: the power of education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Tobias Nikolaus Klass, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2019
Datum zadání: 01.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: prof. Jean-Christophe Goddard, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK