Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků základních a středních škol v kraji Vysočina
Název práce v češtině: Pracovní spokojenost pedagogických pracovníků základních a středních škol v kraji Vysočina
Název v anglickém jazyce: Job satisfaction of teaching staff at primary and secondary schools in the Vysočina region
Klíčová slova: pracovní spokojenost, pedagogický pracovník, pracovní výkon, základní škola, střední škola
Klíčová slova anglicky: job satisfaction, teaching staff, job performance, primary school, secondary school
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 11:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je zjistit celkovou pracovní spokojenost pedagogických pracovníků základních a středních škol s vybranými vnějšími faktory a porovnat pracovní spokojenost pedagogických pracovníků v jednotlivých zkoumaných proměnných na základě výsledků dotazníkového šetření.

Práce bude vypracována v souladu s příslušným opatřením děkana.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK