Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stigmatizace žen vystavených násilí v ruské společnosti jako sociální problém
Název práce v češtině: Stigmatizace žen vystavených násilí v ruské společnosti jako sociální problém
Název v anglickém jazyce: Stigmatisation of Abused Women in Russian Society as a Social Problem
Klíčová slova: stigmatizace, znásilnění, Rusko, domácí násilí, týraní, sexuální obtěžování
Klíčová slova anglicky: stigmatisation, rape, Russia, domestic violence, abuse, sexual harrasment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.09.2020
Datum zadání: 28.09.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK405, 405, Zasedací místnost 405
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2022
Oponenti: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Odborná literatura:
ANTONYAN, Yuri Miranovich. Be a victim. The nature of sexual abuse. Moscow: Algorithm, 2017.
AVANESOV G. A. Criminology and social prevention. M., 1980.
BABAEV M. M. Social research of crime. M., 1982.
KALUGIN, V. V. Physical and mental coercion in criminal law. Stavropol, 2001.
KRASIKOV, V. Violence in evolution, history and modern society. Moscow: Aquarius, 2010.
MOROZOVA, Svetlana Andreevna. I'm not afraid to talk about sexual abuse. Moscow: Nikaia, 2018.
NORTH, WALLIS and WEINGOST. Violence and social order. A conceptual framework for the interpretation of written human history. Moscow: Gaidar Institute, 2011.
SCHNEIDER, Anne and Helen INGRAM. Social Construction of Target Populations for Politics and Policy. The American Political Science Review. 1993, Vol. 87, 2, p. 334-347.
SCHNEIDER, Anne and Mara SIDNEY. What Is Next for Policy Design and SocialConstruction Theory? The Policy Studies Journal, 2009, Vol. 37, 1, p. 103-119.
VASILIEV V. A. Criminal legal protection of a person. M., 2001.
VASILIEV V. A. Criminological analysis of murders and ensuring the safety of citizens‘ lives. M., 2001.

Legislativa a zákonné akty:
The Constitution of the Russian Federation. M., 2004.
The Criminal Code of the Russian Federation. M.2004.
Civil Code of the Russian Federation. M., 2004.
Labor Code of the Russian Federation. M., 2004.
Family Code of the Russian Federation. M., 2004.
The Criminal Procedure Code of the Russian Federation. M., 2004.
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("Beijing Rules"), adopted at the 96th UN plenary document on November 29, 1995. Compilation of UN International Standards and Norms in the Field of Juvenile Justice. M., 1998.
Resolutions of the VIII UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (Havana, 1990). M., 1990. Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948.
European Convention for the Protection of Human Rights of November 4, 1950.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of December 19, 1966.
International Covenant on Civil and Political Rights of December 19, 1966.
Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Rights December 19, 1966
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons of December 20, 1971.
Declaration on the Protection of All Persons from Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment December 9, 1975
Declaration of Rights of December 9, 1975.
Law Enforcement Code of December 17, 1979
Principles of Medical Ethics Relating to the Role of Women in Health Care, Doctors in Protecting Prisoners or Detainees from Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of December 18, 1982.
Convention on the Rights of the Child of December 5, 1989.
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Guidelines adopted in Riyadh) dated December 14, 1990.
Law of the Russian Federation of July 22, 1993. No. 5487-1 Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on the protection of the health of citizens (with amendments and additions introduced by the Decree of the President of the Russian Federation of December 24, 1993 No. 2288, Federal Law of March 2, 1998 No. ЗО-ФЗ.
Resolution of the Government of the Russian Federation of September 11, 1998. No. 1096 “On approval of the Program of State Guarantee Provision of Citizens of the Russian Federation with Medical Aid!“
Federal Law No. 159-FZ of December 21, 1996. "On additional guarantees for the social protection of orphans and children left without parental care."
Federal Law No. 124-FZ of July 24, 1998. "On the Basic Guarantees of the Rights of the Child in the Russian Federation" with amendments and additions introduced by the Federal Law No. YuZ-FZ of July 20, 2000.
Federal Law No. 120-FZ of June 24, 1999. "On the basics of the system for the prevention of neglect and juvenile delinquency“.
Decree of the President of the Russian Federation No. 1338 of September 6, 1993. "On the prevention of neglect and delinquency of minors, protection of their rights."
Decree of the President of the Russian Federation No. 1696 dated August 18, 1994. "On the presidential program „Children of Russia“.
Decree of the President of the Russian Federation No. 942 dated September 14, 1995. "On approval of the Basic provisions of social policy to improve the situation of children in the Russian Federation until 2000".
Decree of the President of the Russian Federation No. 210 of February 19, 1996. "On the extension of the presidential program" Children of Russia ".
Decree of the President of the Russian Federation No. 712 dated May 14, 1996. "On the main directions of state family policy."
Decree of the President of the Russian Federation No. 35 of January 14, 2001. „On the partial recognition as invalid of the President of the Russian Federation“ of September 6, 1993 N 1338 „On the prevention of neglect and delinquency of minors, protection of their rights“.
Resolution of the Government of the Russian Federation No. 848 of August 23, 1993. "On the Convention on the Realization of the Right and the Universal Declaration on the Restriction of the Child, the Protection and Development of Children“.
Decree of the Government of the Russian Federation No. 1077 of October 23, 1993. "On the approval of the Regulation on the Commission for general work related to the implementation of the Convention on Rights and the Universal Declaration on the Conditions for the Survival, Protection and Development of Children in the Russian Federation, and its composition“.
Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1376 dated December 14, 1994. „On monitoring the socio-economic potential of families“.
Decree of the Government of the Russian Federation No. 420 dated April 25, 1995. as amended on January 8, 1997 „On approval of the Model Regulations on a Special Educational and Educational Institution for Children and Adolescents with Deviant Behavior“.
Resolution of the Government of the Russian Federation No. 612 of June 26, 1995. "On the approval of the model regulation on a comprehensive school"
Předběžná náplň práce
Stigmatizace znásilněných žen a násilí na ženách je problém, který existuje napříč společnostmi a státy. Zatímco v jedněch státech se tento problém posouvá směrem k jeho řešení a eliminaci, v jiných státech se situace zhoršuje a přisívají k tomu dokonce decision-makeři. Jednou z takových zemí je Ruská federace, kde v roce 2019 došlo k dekriminalizaci domácího násilí. V tom roce 2019 se odehrálo několik skandálů, kde byli státní činitelé obviněni ze sexuálního harrasmentu. Nicméně, kauza skončila tím, že byly hlavní hrdinky stigmatizovány a obviněny z toho, že „za to mohou samy“.
Problémem je též nedostatek statistik, jelikož není tyranie (abuse) ruskou legislativou nějak formulovány. V Rusku chybí zákon o násilí na ženách a jiná podpůrná legislativa. Dekriminalizace domácího násilí v roce 2018 se stala dalším problematickým bodem přispívajícím ke stigmatizaci žen vystavených násilí a také k potrestání těch, kdo je násilí vystavuje.

Cíle této diplomové práce jsou následující:
(1) definovat typy a prameny stigmatizace žen vystavených násilí v oficiálním diskurzu,
(2) provést průzkum o stigmatizaci žen vystavených násilí a interpretovat jeho výsledky,
(3) porovnat výsledky výzkumu
Hlavním cílem práce je identifikovat nedostatky politiky vůči týraným ženám a zmapovat možné nástroje, které by tato politika mohla použit.

Pro splnění těchto cílů byla autorkou práce domluvena spolupráce s ruskou neziskovou organizací TY NE ODNA (česky Nejsi sama, angl. You’re not alone) fungující ve zkoumaném oboru. Průzkum bude proveden ve spolupráci s touto NGO, která poskytne některé interní statistiky a také umožní provést průzkum na jejich online platformách (instagram, vkontakte).

Výzkumné otázky jsou následující:
(1) jaké jsou typy stigmatizace žen vystavených násilí v Rusku?
(2) jaká legislativní opatření brání stigmatizaci žen vystavených násilí?
(3) jaké jsou prameny stigmatizace žen vystavených násilí?
Jiné výzkumné a doplňkové otázky mohou být stanoveny během zpracování práce.

Sociální konstrukce sociálních skupin. Tato teorie vysvětluje, jak sociální konstrukce cílových skupin ovlivňuje veřejné činitele při vybírání konkrétní podoby, nástrojů a cílů dané politiky, ale také zachycuje fakt, že vybraná politika ovlivňuje vnímání cílové skupiny jako takové. Autorky této teorie stanovily čtyři základní typy cílových skupin podle síly poltické moci a typu konstrukce.

Metodologie výzkumu:
Průzkum, výzkum veřejného mínění, zpracování statistických dat, metoda odborného výkladu, obsahová kvalitativní analýza mediálního diskurzu.

Předběžná náplň práce:
1) Úvod
2) Teoretický rámec práce
3) Metodologie práce
4) Analytická část
5) Praktická část
6) Závěr


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK