Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reologické vlastnosti gelů agaru pro mozkový ultrazvukový fantom
Název práce v češtině: Reologické vlastnosti gelů agaru pro mozkový ultrazvukový fantom
Název v anglickém jazyce: Rheological properties of agar-based gels for ultrasound brain phantom
Klíčová slova: agar; sol-gel přechod; oscilační testy; elastický modul; mozkový fantom
Klíčová slova anglicky: agar; sol-gel transition; oscillation tests; elastic modulus; brain phantom
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2020
Datum zadání: 10.02.2022
Datum a čas obhajoby: 01.06.2022 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2022
Oponenti: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše. 2. Provedení experimentu. 3. Vyhodnocení a zpracování výsledků. 4. Prezentace výsledků na SVK. 5. Vytvoření spisu diplomové práce. 6. Příprava prezentace k obhajobě.
Seznam odborné literatury
Přednášky a kurzy Moodle z předmětů FT I a II. Vědecké články dostupné v databázích a odborných časopisech (po roce 2000). Český lékopis 2017. European Pharmacopoeia 9.0. Firemní materiály dostupné na webových stránkách výrobců a dodavatelů pomocných látek a přístrojů dle zaměření práce.
Předběžná náplň práce
1. Literární rešerše dle klíčových slov (po roce 2000). 2. Provedení experimentu: 2.1 vypracování metodiky testování sol-gel transformace na reometru 2.2 testování disperzí agaru různého složení 2.4 studium vlivu formulačních faktorů 3. Zpracování experimentálních výsledků pomocí SW u přístrojů, MS excel aj. 4. Sepsání diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Literary searches by keywords (after 2000). 2. Execution of the experiment: 2.1 elaboration of the methodology of sol-gel transformation testing on a rheometer 2.2 testing of agar dispersions of various compositions 2.4 study of the influence of formulation factors 3. Elaboration of experimental results using SW for instruments, MS excel etc. 4. Writing a diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK