Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L’Émile, un roman de la nature: Thèmes et formes d’une recherche philosophique
Název práce v jazyce práce (francouzština): L’Émile, un roman de la nature: Thèmes et formes d’une recherche philosophique
Název práce v češtině: Émile, román o přirozenosti: témata a formy filosofického bádání
Název v anglickém jazyce: The Émile, a novel of nature: Themes and forms of philosophical research
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Program Německá a francouzská filosofie (24-DFP)
Vedoucí / školitel: prof. Friedericke Kuster
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2019
Datum zadání: 01.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMFPR055)
Oponenti: Géraldine Lepan, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK