Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dátový generátor
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dátový generátor
Název práce v češtině: Datový generátor
Název v anglickém jazyce: Data generator
Klíčová slova: databáze|data|generátor
Klíčová slova anglicky: database|data|generator
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.09.2020
Datum zadání: 24.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2020
Datum a čas obhajoby: 02.07.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2021
Oponenti: RNDr. Petr Božovský, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která dovolí uživateli vygenerovat náhodné kolekce dat, kde jednotlivé složky budou splňovat požadavky na typ, obsah a případně na statistické požadavky. Důraz je kladený na ulehčení vývoje a testování databázových aplikací.
Řešení by mělo být multiplatformní, a navržené jako modulární, aby bylo možné přidávat nové podporované databáze, další typy statistických rozložení dat a podobně.
Žádoucí je možnost jak interaktivní práce s aplikací prostřednictvím GUI, tak možnost dávkového generování prostřednictvím CLI.
Výhodou by byla automatická detekce formátu dat přímo z metadat podporované databáze či databází, stejně jako možnost generovaná data v takových databázích přímo ukládat.
Aplikace by měla umožnit získat data ve více formátech podle účelu, k jakým je uživatel bude potřebovat - v podobě souboru s daty, skriptu pro nahrání do databáze, nebo přímo v podobě dat v samotné databázi.
Seznam odborné literatury
[1] Olson, Jack E. Data quality : the accuracy dimension. San Francisco, Calif. Oxford: Morgan Kaufmann Elsevier Science, 2003.
[2] Pyle, Dorian. Data preparation for data mining. San Francisco, Calif: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. Print.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK