Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava uvádění nebezpečných chemických látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Název práce v češtině: Právní úprava uvádění nebezpečných chemických
látek a směsí na trh v právu životního prostředí Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of the placing of hazardous chemical
substances and mixtures on the market in European Union Environmental law
Klíčová slova: chemické látky, regulace rizik, právo životního prostředí Evropské unie
Klíčová slova anglicky: chemical substances, risk regulation, European Union environmental law
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2020
Datum zadání: 21.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2020
Datum a čas obhajoby: 01.12.2020 09:00
Místo konání obhajoby: m. 117
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2020
Oponenti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK