Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamické síly a rychlost přímého a obloukového kopu v bojových aktivitách: systematická rešerše
Název práce v češtině: Dynamické síly a rychlost přímého a obloukového kopu v bojových aktivitách: systematická rešerše
Název v anglickém jazyce: Dynamic forces and speed of the front kick and roundhouse kick in combat activities: Systemic review
Klíčová slova: dynamika, kinematika, biomechanika, přímý kop, obloukový kop
Klíčová slova anglicky: dynamics, kinematics, biomechanics, front kick, roundhouse kick
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2020
Datum zadání: 21.09.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD0-1, D012, Seminární místnost katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: Mgr. Vladan Oláh
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stanovení výzkumné problematiky a designu
Studium odborné literatury
Studium metodiky rešeršních studií
Vytvoření skriptů pro review literatury
Selekce studií
Porovnání a statistické zpracování
Stanovení závěrů
Diskuse a závěry
Seznam odborné literatury
http://www.prisma-statement.org/Extensions/
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/
Web of Science, Scopus, Google Scholar

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK