Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem vápníku u pacientů s poruchami beta oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD)
Název práce v češtině: Příjem vápníku u pacientů s poruchami beta oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD)
Název v anglickém jazyce: Calcium intake in patients with disorders beta oxidation fatty acids with long chain.
Klíčová slova: deficit LCHAD, deficit MTP, dědičné metabolické poruchy (DMP), β-oxidace, mastné kyseliny, vápník, compliance, nutriční terapie
Klíčová slova anglicky: LCHAD deficiency, MTP deficiency, TFP deficiency, hereditary metabolic disorders, β-oxidation, fatty acids, calcium, compliance, nutrition therapy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marcela Floriánková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2020
Datum zadání: 20.09.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zjistit příjem příjem vápníku v dietě pacientů s deficitem LCHD/MTP.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To determine the intake of calcium intake in the diet of patients with LCHD / MTP deficiency.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK