Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití reminiscenční terapie v aktivizaci seniorů
Název práce v češtině: Využití reminiscenční terapie v aktivizaci seniorů
Název v anglickém jazyce: The Use of Reminiscence therapy in stimulation of the elderly
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Jelínková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2005
Datum zadání: 12.05.2005
Datum a čas obhajoby: 14.09.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Předmět: Bakalářská práce (B01225)
Oponenti: prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK