Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití prvků bazální stimulace v ergoterapii
Název práce v češtině: Využití prvků bazální stimulace v ergoterapii
Název v anglickém jazyce: The Use of Basic (Multimodal) Stimulation in occupational therapy
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Jelínková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.05.2005
Datum zadání: 12.05.2005
Datum a čas obhajoby: 12.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2006
Předmět: Bakalářská práce (B01225)
Oponenti: doc. MUDr. Yvona Angerová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK