Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mantinely přijímání darů v českých neziskových organizacích klimatického hnutí
Název práce v češtině: Mantinely přijímání darů v českých neziskových organizacích klimatického hnutí
Název v anglickém jazyce: Guidelines for accepting gifts in czech nonprofit organizations of climate movement
Klíčová slova: Klimatická krize, fundraising, společenská odpovědnost firem, hodnoty organizace, seberegulace, přijímání darů, kodex etického fundraisingu, nezisková organizace
Klíčová slova anglicky: Climate crisis, fundraising, corporate social responsibility, organizational values, self-regulation, accepting gifts, code of ethical fundraising, nonprofit organization
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2020
Datum zadání: 16.09.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK