Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderný receptor PPARα a jeho úloha během rozvoje srdečního selhání
Název práce v češtině: Jaderný receptor PPARα a jeho úloha během rozvoje srdečního selhání
Název v anglickém jazyce: Nuclear receptor PPARα and its role during development of heart failure
Klíčová slova: jaderný receptor PPAR-α, metabolismus, srdeční selhání
Klíčová slova anglicky: nuclear receptor PPAR-α, metabolism, heart failure
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ivana Fišerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2020
Datum zadání: 05.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Srdeční selhání je významnou příčinou úmrtí ve vyspělých zemích světa. Novodobé klinické a preklinické studie se zabývají metabolickými změnami selhávajícího myokardu. Peroxisomální proliferačně-aktivační receptor α (PPAR-α) hraje důležitou úlohu v transkripci genů kódujících enzymy zapojených v ß-oxidaci mastných kyselin a v myokardu. Bakalářská práce si klade za cíl shrnout aktuální poznatky o úloze PPAR-α v metabolismu myokardu během srdečního selhání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Heart failure is a major cause of mortality in industrialized countries of the world. Recent clinical and preclinical studies are focused on metabolic changes during heart failure. Peoxisomal proliferator-activated receptor α (PPAR-α) plays an important role in a transcription of genes encoding of enzymes involved in ß-oxidation of fatty acids in myocardium. This bachelor thesis aims to summarize current knowledge about the role of PPAR-α in myocardial metabolism during heart failure.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK