Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Možnosti úprav bariérového bytu pro paraplegiky adaptující se na náhle vzniklé životní podmínky na mechanickém vozíku
Název práce v češtině: Možnosti úprav bariérového bytu pro paraplegiky adaptující
se na náhle vzniklé životní podmínky na mechanickém vozíku
Název v anglickém jazyce: Possibilities of adaptation of a limited-access flat for paraplegics.
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Jelínková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.04.2005
Datum zadání: 21.04.2005
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: Bakalářská práce (B01225)
Oponenti: prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK