Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Proces adopce v ČR, jeho aktéři a problémy
Název práce v češtině: Proces adopce v ČR, jeho aktéři a problémy
Název v anglickém jazyce: Process of adoption in the Czech Republic, its problemsand persons in volved in this process
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. Kateřina Nikolova
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK