Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zešikmené normální rozdělení
Název práce v češtině: Zešikmené normální rozdělení
Název v anglickém jazyce: Skew normal distribution
Klíčová slova: normální rozdělení|šikmost|bodový odhad
Klíčová slova anglicky: normal distribution|skewness|point estimators
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. František Helebrand - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2020
Datum zadání: 23.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zešikmené normální rozdělení je spojité rozdělení, které je určitým zobecněním normální rozdělení a umožňuje nenulovou šikmost. Takové modely nacházejí uplatnění mj. při analýze finančních dat. Řešitel se seznámí s tímto parametrickým modelem a v práci popíše jeho základní vlastnosti a možnosti odhadu parametrů. Vše bude též ilustrováno v praktické studii (simulace, reálná data).
Seznam odborné literatury
[1.] Azzalini, A. ve spolupráci s Capitanio, A. (2014). The Skew-Normal and Related Families. Cambridge University Press, IMS Monographs series.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK