Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19.
Název práce v češtině: Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie Covid-19.
Název v anglickém jazyce: Marketing research of purchasing behaviour of sportsmen during the Covid-19 pandemics
Klíčová slova: nákupní chování, sportovec, sportovní produkty, pandemie, Covid-19, marketingový výzkum
Klíčová slova anglicky: purchasing behaviour, athletes, sports products, pandemic, Covid-19, marketing research
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jazyků (51-400400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2020
Datum zadání: 10.09.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK