Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působnost správního řádu
Název práce v češtině: Působnost správního řádu
Název v anglickém jazyce: The scope of the Administrative Procedure Code
Klíčová slova: Působnost, správní orgány, správní řád
Klíčová slova anglicky: The scope, the Administrative Procedure Code, administrative bodies
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2020
Datum zadání: 09.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2021 17:20
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 214, multimediální učebna 214
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2021
Oponenti: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Působnost správního řádu lze zkoumat ze dvou úhlů pohledu. Prvým z nich je materiální vymezení působnosti správního řádu. Tedy vymezení veřejné správy jako takové, zhodnocení jednotlivých forem její činnosti, na to navazující zhodnocení, v jakých případech správní řád připadá v úvahu. Druhý úhel pohledu stojí na institucionálním vymezení působnosti správního řádu, jenž jde ruku v ruce s formálním pojetím veřejné správy. Tedy určení, co všechno jsou správní orgány.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Administrative Procedure Code as a code of activity of public administration is not a novelty in our legal system, but perhaps that is exactly why it is appropriate to consider how far its scope of application extends.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK