Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effect of open and closed loop cueing on gait function in Parkinson disease.
Název práce v češtině: Efekt cueingu v otevřených a zavřených smyčkách na chůzi u pacientů s Parkinsonovou nemocí.
Název v anglickém jazyce: Effect of open and closed loop cueing on gait function in Parkinson disease.
Klíčová slova: fyzioterapie; Parkinson; poruchy chůze; cueing s otevřenou smyčkou; cueing v úzké smyčce; rehabilitac
Klíčová slova anglicky: physiotherapy; Parkinson; gait disorders; cueing; open loop cueing; close loop cueing; rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.09.2020
Datum zadání: 06.09.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Oponenti: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK