Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Název práce v češtině: Marketingový mix plaveckého bazénu v Kralupech nad Vltavou
Název v anglickém jazyce: Marketing mix of a swimming pool in Kralupy nad Vltavou
Klíčová slova: dotazníkové šetření, metoda SERVQUAL, služby, kvalita, zákazník
Klíčová slova anglicky: questionnaire survey, SERVQUAL method, services, quality, customer
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2020
Datum zadání: 02.09.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
pomocí získaných pokladů z dotazníkového šetření navrhnout úpravy a lepší řešení pro zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků v plaveckém bazénu v Kralupech nad Vltavou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
using the treasures obtained from the questionnaire survey to propose modifications and better solutions to improve the quality of services provided and increase customer satisfaction in the swimming pool in Kralupy nad Vltavou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK