Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stalin užitečný a nebezpečný. Stalinismus v historické politice putinovského Ruska
Název práce v češtině: Stalin užitečný a nebezpečný. Stalinismus v historické politice putinovského Ruska
Název v anglickém jazyce: Stalin: useful and dangerous. Stalinism in a historical policy of Putin's Russia.
Klíčová slova: historická politika, stalinismus, putinovské Rusko
Klíčová slova anglicky: historical policy, stalinism, Putin's Russia
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2020
Datum zadání: 01.09.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá narativy o stalinizmu a Stalinovi, vytvořené za podpory vlády Putinského Ruska (oficiální média, vyjadřování politiků, studijní programy atd.). Autorka se domnívá, že propagace určitých představ o stalinismu a Stalinovi ze strany současné ruské vlády hraje důležitou politickou roli. Historická politika ve vztahu k této době funguje ve mnoha aspektech jako nástroj pro zvýšená legitimity autoritativního státu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK